Rodičovské skupiny

Cílem rodičovských setkání je především sdílení zkušeností spojených s výchovou dětí s poruchou autistického spektra (PAS). Náplň jednotlivých setkání se individuálně přizpůsobuje zúčastněným rodičům až na skupině dle aktuální potřebnosti. Obsahem může být prakticky jakékoliv téma, které vás zajímá v souvislosti s výchovou dítěte s PAS nebo vůbec v rámci soužití rodiny. Každý z rodičů dostává svůj prostor pro vyjádření, avšak není do ničeho nucen. Ve skupině jsou stanovena pravidla, a to především respekt k druhým a mlčenlivost ohledně sdílených informací.

Rodiče v těchto skupinách jsou rozdělováni tak, aby spolu měli vždy něco společného – věk potomka, jeho diagnóza nebo doba uplynulá od stanovení diagnózy. Jsme si vědomi, že vzájemná sociální i emocionální podpora a nezbytně nutná psychohygiena rodičů (ale i prarodičů, opatrovníků, pěstounů atd.) jsou naprosto základní předpoklady pro kvalitní péči o člověka s PAS.

Setkání se účastní zkušený psychoterapeut Bc. Adam Lebeda a maximálně šest osob. Skupiny se setkávají každé tři týdny a jedno sezení trvá 90 minut. Je možnost setkávat se odpoledne, ale i dopoledne. Cena každého setkání je stanovena v našem Ceníku služeb. První sezení je zdarma.

Pokud máte zájem o bližší informace a termíny následujících setkání, neváhejte nás kontaktovat (kontakty ZDE).