Odborné sociální poradenství

Službu odborné sociální poradenství poskytujeme osobám od 7 let věku. Není rozhodující, zda se na nás obracíte jako osoba s diagnostikovanou poruchou autistického spektra (či s podezřením na PAS) nebo jako osoba pečující o člověka s PAS (rodič, sourozenec, pěstoun, asistent, kamarád).

Jak to všechno probíhá?

Pokud Vy nebo někdo z Vašich blízkých má diagnostikovaný autismus, případně bylo vysloveno jen podezření na tuto diagnózu, můžete se na nás obrátit telefonicky, e-mailem, kontaktním formulářem ZDE nebo osobně (kontakty ZDE). Můžeme Vám doporučit některé služby nebo předat důležité kontakty. Pokud budete mít zájem zároveň o naše služby (ať už sociální rehabilitaci nebo odborné sociální poradenství), pozveme si Vás na osobní setkání, kterému přezdíváme vyjednání kontraktu. Na této úvodní schůzce proberete se sociálními pracovnicemi to, s čím konkrétně potřebujete pomoci. Na základě toho můžeme určit cíle spolupráce, na kterých budete spolupracovat už s klíčovým pracovníkem.

Při určování cíle s uživatelem je kladen důraz na jeho význam pro uživatele, jeho dosažitelnost (zda je objektivní), konkrétnost a postup při jeho plnění. Vycházíme ale vždy ze svobodné vůle a přání uživatele služby. Výsledkem tohoto procesu je individuální plán, podle kterého službu poskytujeme. O průběhu poskytování služby vedeme písemné záznamy, abychom mohli na jejich základě vyhodnocovat plnění jednotlivých cílů a vůbec služby celkově. Během poskytování služby pravidelně provádíme aktualizace a revize.

Můžeme ale zájemce o službu i odmítnout, jestliže neodpovídá cílové skupině, nebo je kapacita naší služby naplněna. O tom všem Vás budeme informovat předem.

Služba je poskytována ZDARMA.

Základní činnosti při poskytování odborného sociálního poradenství zajišťujeme v rozsahu těchto úkonů:
  1. Zprostředkování se společenským prostředím
  2. Sociálně terapeutické činnosti
  3. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

(dle § 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a § 4 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách, v platném znění)

Forma poskytované služby:
  • ambulantní
  • terénní
Působnost služby:

Město Hradec Králové
Královéhradecký kraj

Odkaz na Registr poskytovatelů sociálních služeb ZDE