Nabídka spolupráce na výzkumu

Vážení a milí,
předáváme dál žádost studentky. Držíme palce!
—-

Dobrý den,

jmenuji se Lenka Petrželková a jsem studentkou druhého ročníku Univerzity Karlovy, obor Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku.

Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolila Strange Stories Test u dětí s poruchou autistického spektra. Jde o test testující teorii mysli, zkoumá každodenní situace, do kterých se lidé dostávají a říkají v nich věci, které nemyslí zcela vážně.

Test byl navržen britskou autorkou, proto se nyní snažíme o ověření testové baterie na české populaci. V rámci naší fakulty již proběhlo testování na intaktní populaci, nyní se ve své práci zaměřuji na děti s PAS.

Pro svou práci hledám respondenty, žáky 5.ročníků základních škol, s PAS. Pokud byste o takovém žákovi věděli, či se sami chtěli výzkumu zúčastnit, prosím, kontaktujte mě přes telefonní číslo: 728 980 989, případně email: petrzelkoval@seznam.cz.

Testování trvá zhruba 30 minut. Probíhá v rámci rozhovoru, při kterém jsou dětem čtené různé příběhy a následují otázky k přečteným příběhům. V testu nejde o konkrétní bodový výsledek, spíše o obsahovou stránku odpovědí. I proto je rozhovor doprovázen zvukovým záznamem, který však bude použit jen a pouze pro účely výzkumu, nebude předána třetím stranám.

Test Strange Stories může pomoci při diagnostice jedinců s PAS a při určování individuálních odchylek v rámci tak důležitého fenoménu jako je teorie mysli, a právě proto se snažíme o ověření testu na české populaci jedinců s PAS.

Za jakoukoli pomoc Vám budu velmi vděčná.
Děkuji.

Lenka Petrželková.