AUTISMUS OBRAZEM A SLOVEM – ohlédnutí

Vážení a milí,

jak jste si jistě všimli, naše organizace pořádala ve spolupráci se Studijní a vědeckou knihovnou Hradec Králové výstavu děl, jejímiž autory jsou lidé s poruchou autistického spektra. Chtěli bychom na tomto místě poděkovat všem, kteří výstavu cíleně navštívili ale i těm, kteří jen prošli kolem a krátce nahlédli. Nesmírně si vážíme všech Vašich vzkazů a zpětné vazby. Děkujeme tímto i všem autorům, kteří nám poskytli část své tvorby a dovolili nám tak nahlédnout do jejich duše. 
Zároveň vám všem chceme popřát krásné léto a níže se můžete znovu podívat na celou výstavu na fotografiích.

Děkujeme,
Tým Křesadla HK

Průvodní dopis

Výstřižek z programu akcí v SVKHK


David, 16 let


Jan, 19 let


(vlevo) Beáta, 17 let
(vpravo) Lukáš, 22 let

Petr, 33 let


Bára, 21 let


Káťa, 17 let

Informační koutek