AUTISMUS OBRAZEM A SLOVEM – ohlédnutí

Vážení a milí,

jak jste si jistě všimli, naše organizace pořádala ve spolupráci se Studijní a vědeckou knihovnou Hradec Králové výstavu děl, jejímiž autory jsou lidé s poruchou autistického spektra. Chtěli bychom na tomto místě poděkovat všem, kteří výstavu cíleně navštívili ale i těm, kteří jen prošli kolem a krátce nahlédli. Nesmírně si vážíme všech Vašich vzkazů a zpětné vazby. Děkujeme tímto i všem autorům, kteří nám poskytli část své tvorby a dovolili nám tak nahlédnout do jejich duše. 
Zároveň vám všem chceme popřát krásné léto a níže se můžete znovu podívat na celou výstavu na fotografiích.

Děkujeme,
Tým Křesadla HK

Průvodní dopis

Výstřižek z programu akcí v SVKHK


David, 16 let


Jan, 19 let


(vlevo) Beáta, 17 let
(vpravo) Lukáš, 22 let

Petr, 33 let


Bára, 21 let


Káťa, 17 let

Informační koutek
Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram