Informační rodičovská schůzka 5. 11. 2015

Rodičovské skupiny pro rodiše dětí s PAS

Cílem rodičovských setkání je především sdílení starostí i radostí spojených s výchovou dětí s mentálním postižením. Náplň jednotlivých sezení se individuálně přizpůsobuje potřebám konkrétních přítomných rodičů, ovlivňuje ji především diagnóza dítěte, jeho věk, doba uplynulá od stanovení diagnózy a především informovanost a zkušenosti rodičů. Takovou náplní pak může být pomoc s vytvářením strukturovaného a bezpečného prostředí, vytváření denních a týdenních plánů a zážitkových knih, pomoc s nalezením co nejefektivnějšího způsobu učení dítěte, výroba náhradního komunikačního slovníku a pomoc s jeho používáním. Získávání informací o možnosti využití sociálních služeb v našem regionu a především vzájemné předávání zkušeností a sociální i emocionální podpora.
Skupina je otevřená – nový rodič může přistoupit kdykoli do již rozběhnutých aktivit, stejně tak může kdykoli vystoupit. Naší snahou je vést skupiny tak, aby se setkávali rodiče dětí s podobnou diagnózou. Skupina rodičů dětí s poruchou autistického spektra se setkává jednou za 3 týdny, jedno sezení bude trvat 90 minut. Před zahájením účasti na rodičovské skupině je nutná alespoň jedna individuální konzultace s každým účastníkem skupiny zvlášť.

Tato služba je zpoplatněna: Cena za jedno sezení je 300,- Kč za jednu osobu.

První informační rodičovská schůzka se koná
5. 11. 2015 v 9.00 hodin
v prostorech KŘESADLA HK (zdarma)

V případě Vašeho zájmu prosíme potvrďte svoji účast na e-mail: info@kresadlohk.cz

 

Rodičovské skupiny jsou podpořeny z dotace poskytnuté Královéhradeckým krajem. Z programu pro podporu činností, které navazují, kooperují, nebo rozšiřují sociální služby a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2015.