KŘESADLO HK na Studentských hradeckých dnech sociální práce 2015

Univerzita Hradec Králové a Ústav sociální práce pořádali ve dnech 29. 9. – 1. 10. 2015 Studentské hradecké dny sociální práce 2015.

KŘESADLO HK – Centrum pomoci lidem s PAS se spolupodílelo na zajištění přednášky „Pracovní dispozice klientů s poruchou autistického spektra.“

PHDr. Kateřina Šrahůlková, PhD.

Přednášející PhDr. Kateřina Šrahůlková, PhD

 

Velice nás potěšil zájem o problematiku poruch autistického spektra z řad studentů, kterých přišlo více než čtyřicet a aktivně se zapojili, jak do workshopu, tak do diskuze.

Tato přednáška byla podpořena z dotace poskytnuté Královéhradeckým krajem. Z programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2015.

 

PHDr. Kateřina Šrahůlková, PhD.

Děkujeme paní doktorce i Ústavu sociální práce za spolupráci.