Nácvik dovedností směřujících k samostatnosti

  • Pracovní schémata.
  • Rozkrokované pracovní postupy.
  • Nácviky vaření, uklízení, mytí, oblékání, hygieny, úklidu, péče o domácnost.
  • Pomoc s organizací času.
  • Nácviky komunikačních dovedností při jednání na: na úřadech, v obchodech, v bankách, ve veřejných institucích.
  • Pomoc s manipulací s penězi, s orientací v cenových relacích.
  • Nácviky  vyplňování dokumentů, dotazníků, formulářů.