Rodičovské skupiny

Cílem rodičovských setkání je především sdílení starostí i radostí spojených s výchovou dětí s autismem. Náplň jednotlivých sezení se individuálně přizpůsobuje potřebám konkrétních přítomných rodičů, ovlivňuje ji především diagnóza dítěte, jeho věk, doba uplynulá od stanovení diagnózy a především informovanost a zkušenosti rodičů. Takovou náplní pak může být pomoc s vytvářením strukturovaného a bezpečného prostředí, vytváření denních a týdenních plánů a zážitkových knih, pomoc s nalezením co nejefektivnějšího způsobu učení dítěte, výroba náhradního komunikačního slovníku a pomoc s jeho vyžíváním, získávání informací o možnosti využití sociálních služeb v našem regionu a především vzájemné předávání zkušeností a sociální i emocionální podpora.

Jedná se o setkávání zkušeného psychoterapeuta a maximálně šesti osob. Skupina je otevřená – nový rodič může přistoupit kdykoli do již rozběhnutých aktivit a stejně tak může kdykoli vystoupit. Naší snahou je vést skupiny tak, aby se setkávali rodiče dětí s podobnou diagnózou.  Není to ale výhradní pravidlo, složení jednotlivých skupin se může přizpůsobit individuálním podmínkám.

Skupina rodičů dětí s poruchou autistického spektra se setkává jednou za tři týdny a jedno sezení trvá 90 minut. Je možnost setkávat se odpoledne, ale i dopoledne. Cena každého setkání je stanovena v našem Ceníku služeb.

Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram