Screening

Screeningový test CAST slouží k potvrzení (příp. vyvrácení) autistických rysů u osob ve věkovém v rozmezí pět až sedmnáct let. Podezření na poruchu autistického spektra u dítěte nebo mladistvého může vyslovit jeho rodič, učitel, pediatr, psycholog nebo on sám. Screeningové testy mají své opodstatnění, jelikož jsou diagnostická vyšetření finančně náročná a dlouho se na ně čeká. Zároveň screening může podezření předem vyloučit, tedy předejde se zbytečné diagnostice. V případě potvrzení podezření (i když se nejedná o samotnou diagnostiku) můžeme začít s takovým člověkem, ale i s jeho rodinou pracovat specificky tak, jak to osoby s autismem vyžadují a potřebují.
V případě CASTu se jedná o jednoduchý rodičovský dotazník zaměřený na chování dítěte a jeho dovednosti. Administrace každého z dotazníků zabere asi 60 minut. Cílem je zachytit přítomnost PAS v co nejnižším věku jednotlivce.
Jednorázový screening je zpoplatněn podle našeho Ceníku služeb. Pokud se ale následně (při potvrzení podezření) stanete klienty našich registrovaných služeb, screening provedeme zdarma.