Navazující aktivity

V navazujících službách poskytujeme:

Individuální rodičovská péče

Některým rodičům nevyhovuje účast na rodičovské skupině nebo se jejich konkrétní problém nehodí na řešení v rámci skupiny. Proto nabízíme i individuální konzultace – jednorázové nebo pravidelné. Taková péče je vhodná pro ty, kteří potřebují konkrétní pomoc se specifickým problémem jejich dítěte s ohledem na konkrétní diagnózu, věk, prostředí apod. a nepostačují jim obecně zaměřená řešení dostupná např. v literatuře. Cílem není jen vyřešení momentální nepříznivé situace, ale celková psychická podpora rodičů a posílení jejich psychické odolnosti.

Individuální sourozenecká péče

Sourozenci dětí s PAS jsou často opomíjení. V rámci rodiny bývají odsouváni stranou, jsou na ně kladeny vyšší nároky neodpovídající jejich věku, musejí být dříve samostatní, a to ve větší míře než jejich vrstevníci apod. Často se nám stává, že rodiče (ve snaze ušetřit zdravé dítě trápení) s ním o postižení sourozence mluví nedostatečně. Málo informované dítě pak situaci nerozumí, bývá frustrované, objevují se pocity viny, nespravedlnosti, zlost na sourozence, pocity křivdy. Na druhou stranu nebývají výjimkou ani pocity přehnaně vysoké zodpovědnosti za sourozence s PAS a extrémní snaha nezklamat rodiče. Samozřejmě nemusí být vždy problémy zdravého sourozence takto vyhrocené, někdy pomůže si jen s psychologem popovídat, svěřit se a ulevit si od tíživých myšlenek.

Podpůrné rodičovské skupiny

Cílem rodičovských setkání je především sdílení starostí i radostí spojených s výchovou dětí s autismem. Náplň jednotlivých sezení se individuálně přizpůsobuje potřebám konkrétních přítomných rodičů, ovlivňuje ji především diagnóza dítěte, jeho věk, doba uplynulá od stanovení diagnózy a především informovanost a zkušenosti rodičů. Takovou náplní pak může být pomoc s vytvářením strukturovaného a bezpečného prostředí, vytváření denních a týdenních plánů a zážitkových knih, pomoc s nalezením co nejefektivnějšího způsobu učení dítěte, výroba náhradního komunikačního slovníku a pomoc s jeho používáním, získávání informací o možnosti využití sociálních služeb v našem regionu a především vzájemné předávání zkušeností a sociální i emocionální podpora.
Jedná se o setkávání psycholožky a šesti osob, po individuální konzultaci je možné začlenit i rodičovský pár. Skupina je otevřená – nový rodič může přistoupit kdykoli do již rozběhnutých aktivit, stejně tak může kdykoli vystoupit. Naší snahou je vést skupiny tak, aby se setkávali rodiče dětí s podobnou diagnózou. Máme tedy jednu skupinu rodičů dětí s Aspergerovým syndromem a druhou skupinu rodičů dětí s dětským autismem, atypickým autismem a dezintegrační poruchou. Není to ale výhradní pravidlo, složení jednotlivých skupin se může přizpůsobit individuálním podmínkám.
Skupina rodičů dětí s poruchou autistického spektra se setkává jednou za tři týdny,  jedno sezení pokryje 90 minut.

 

Komentáře jsou uzavřeny.