Podpůrné rodičovské skupiny

Cílem rodičovských setkání je především sdílení starostí i radostí spojených s výchovou dětí s autismem. Náplň jednotlivých sezení se individuálně přizpůsobuje potřebám konkrétních přítomných rodičů, ovlivňuje ji především diagnóza dítěte, jeho věk, doba uplynulá od stanovení diagnózy a především informovanost a zkušenosti rodičů. Takovou náplní pak může být pomoc s vytvářením strukturovaného a bezpečného prostředí, vytváření denních a týdenních plánů a zážitkových knih, pomoc s nalezením co nejefektivnějšího způsobu učení dítěte, výroba náhradního komunikačního slovníku a pomoc s jeho používáním, získávání informací o možnosti využití sociálních služeb v našem regionu a především vzájemné předávání zkušeností a sociální i emocionální podpora.
Jedná se o setkávání psycholožky a šesti osob, po individuální konzultaci je možné začlenit i rodičovský pár. Skupina je otevřená – nový rodič může přistoupit kdykoli do již rozběhnutých aktivit, stejně tak může kdykoli vystoupit. Naší snahou je vést skupiny tak, aby se setkávali rodiče dětí s podobnou diagnózou. Máme tedy jednu skupinu rodičů dětí s Aspergerovým syndromem a druhou skupinu rodičů dětí s dětským autismem, atypickým autismem a dezintegrační poruchou. Není to ale výhradní pravidlo, složení jednotlivých skupin se může přizpůsobit individuálním podmínkám.
Skupina rodičů dětí s poruchou autistického spektra se setkává jednou za tři týdny,  jedno sezení pokryje 90 minut.

Tato služba je zpoplatněna dle ceníku navazujících služeb (zde).

Před zahájením účasti na rodičovské skupině je nutná alespoň jedna individuální konzultace (Individuální konzultace před skupinou).

Komentáře jsou uzavřeny.