Podpůrné rodičovské skupiny

Cílem rodičovských setkání je především sdílení starostí i radostí spojených s výchovou dětí s autismem. Náplň jednotlivých sezení se individuálně přizpůsobuje potřebám konkrétních přítomných rodičů, ovlivňuje ji především diagnóza dítěte, jeho věk, doba uplynulá od stanovení diagnózy a především informovanost a zkušenosti rodičů. Takovou náplní pak může být pomoc s vytvářením strukturovaného a bezpečného prostředí, vytváření denních a týdenních plánů a zážitkových knih, pomoc s nalezením co nejefektivnějšího způsobu učení dítěte, výroba náhradního komunikačního slovníku a pomoc s jeho používáním, získávání informací o možnosti využití sociálních služeb v našem regionu a především vzájemné předávání zkušeností a sociální i emocionální podpora.
Jedná se o setkávání psycholožky a šesti osob, po individuální konzultaci je možné začlenit i rodičovský pár. Skupina je otevřená – nový rodič může přistoupit kdykoli do již rozběhnutých aktivit, stejně tak může kdykoli vystoupit. Naší snahou je vést skupiny tak, aby se setkávali rodiče dětí s podobnou diagnózou. Máme tedy jednu skupinu rodičů dětí s Aspergerovým syndromem a druhou skupinu rodičů dětí s dětským autismem, atypickým autismem a dezintegrační poruchou. Není to ale výhradní pravidlo, složení jednotlivých skupin se může přizpůsobit individuálním podmínkám.
Skupina rodičů dětí s poruchou autistického spektra se setkává jednou za tři týdny,  jedno sezení pokryje 90 minut.

 

Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram