Podpůrné sourozenecké skupiny

Cílem těchto setkání je zlepšení vhledu sourozence do problematiky postižení jeho bratra nebo sestry. Snažíme se otevřít citlivá témata, probrat starosti a trápení těchto dětí a stejně jako u rodičovských skupin podpořit sdílení těchto problémů s ostatními klienty ve stejné nebo podobné životní situaci. Kromě toho jsou náplní těchto schůzek i praktické úkoly – jak si se sourozencem hrát, jak si s ním povídat pomocí náhradního komunikačního slovníku, co u něj tolerovat a co netolerovat, jak se vyrovnávat s maladaptivním chováním bratra nebo sestry, v neposlední řadě i jak mluvit o postižení svého sourozence s vlastními vrstevníky, učiteli, sousedy apod. Jde nám především o sociální a emocionální podporu, ale stejně tak i o navýšení tolerance a empatie v sourozeneckém vztahu.
Kapacita jedné skupiny je čtyři osoby + psycholožka. Těchto schůzek se klienti zúčastňují sami bez rodičů, rodiče ale musí písemně s docházkou svých dětí souhlasit. Skupina je otevřená – nový sourozenec může přistoupit kdykoli do již rozběhnutých aktivit, stejně tak může kdykoli vystoupit. Jsme rádi, pokud se v jedné skupině sejdou sourozenci dětí s podobnou diagnózou, není to ale výhradní podmínka.
Skupinové setkání sourozenců dětí s poruchou autistického spektra probíhá jednou za 14 dní, jedno sezení pokryje 90 minut.

Tato služba je zpoplatněna dle ceníku navazujících služeb (zde).

Před zahájením účasti na sourozenecké skupině jsou nutné alespoň dvě individuální konzultace.

Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram