Návštěva ministra Jiřího Dienstbiera v KŘESADLE HK

Ministerská návštěva v KŘESADLE KH

Ministr Jiří Dienstbier v KŘESADLE HK

V pátek 19. 2. 2015 navštívil naši organizaci KŘESADLO HK – Centrum pomoci lidem s PAS, z. ú. ministr pro lidská práva, rovné příležitosti alegislativu pan Jiří Dienstbier a jeho doprovod: náměstkyně pro řízení Sekce lidských práv paní Martina Štěpánková, vedoucí Oddělení sekretariátu Rady vlády ČR pro zdravotně postižené pan Pavel Ptáčník aza Oddělení vnějších vztahů paní Olga Jeřábková.

Minulý týden vláda projednávala deset oblastí zahrnujících největší problémy, se kterými se potýkají lidé s PAS a jejich rodiny. Nad těmito body, mezi něž patří např. zvýšení informovanosti laické i odborné veřejnosti, podpora rodin lidí sPAS, vzdělávání, včasná diagnostika atd., jsme dlouho diskutovali, a to zejména o problémech lidí s PAS a jejich rodin. Pana ministra zajímal chod naší organizace a služby, které nabízíme. Probrali jsme možnosti zřízení odlehčovací služby a potřebnost vybudování sítě chráněného bydlení, a to nejen v našem kraji, ale po celé republice. Zdůraznili jsme absenci statistiky počtu osob sPAS. Zejména to, že není evidence dospělých osob sPAS, a s tím související rizika (dohled nad platbou zdravotního a sociálního pojištění, žádost o invalidní důchod, možné bezdomovectví, …).

Schůzky se zúčastnila i Mgr. Tereza Horáková z SPC Rukavička, která panu ministrovi objasnila úskalí integrace dětí s PAS do běžných škol apředškolních zařízení. Zdůraznila důležitost podpory speciálních mateřských škol, z nichž děti s PAS odcházejí lépe připraveny na společné vzdělávání. Zmínila se o rizicích společného vzdělávání především na druhém stupni ZŠ a o chybějících specializovaných třídách na středních školách.

Ministerská návštěva v KŘESADLE KH

Ministr Jiří Dienstbier v KŘESADLE HK

Foto: Jan Pruška

Zde najdete televizní reportáž a článek související s touto návštěvou:

Reportáž na ČT1 8.2.2015

Článek v Hradeckém deníku