Nový školní rok 2017/2018

Vážení přátelé Křesadla HK, pevně věřím, že jste o prázdninách načerpali dostatek sil a že začátek nového školního roku jste úspěšně začali. U nás se přes prázdniny pracovalo, tak bych se s vámi ráda o pár změn u nás podělila. Od srpna k nám nastoupila nová pracovnice Mgr. Adéla Machatá, která dřív pracovala v SPC jako speciální pedagog s dětmi s PAS. Proto jsme velmi rádi, že posílila náš odborný tým pracovníků. Bude se u nás věnovat především rodinám a dětem v Odborném sociálním poradenství.  Do budoucna by ráda vedla rodičovskou i sourozeneckou skupinu. Tímto vás zvu do těchto skupin. Jsou jistě velkým přínosem, jak pro rodiče, tak i pro jejich děti, kde mohou sdílet všední radosti i starosti, a podělit se o zkušenosti v péči o blízkou osobu s PAS. Pomalu se začínají ozývat rodiče, že by měli zájem o návštěvy našich pracovníků v místě svého bydliště. Nemají možnost k nám dojíždět, tak jsme udělali maximum, abychom tomuto přání vyhověli. Naši pracovníci k vám po domluvě přijedou a mohou s vámi pracovat přímo u vás doma. Vždy přijede sociální pracovník společně s psychologem. Je potřeba pouze zavolat a na této službě se domluvit. Jsme si vědomi, že je někdy problém se k nám dostavit osobně. Začátek školního roku je i období, kdy plánujeme besedy a přednášky pro odbornou i širokou veřejnost. Do konce roku 2017 plánujeme uspořádat aspoň tři takové přednášky, na některých tématech již pracujeme. Můžete nám zasílat i témata, které by vás zajímali a pokud bude možnost, rádi vaše téma zařadíme do programu našich přednášek a besed. Plánujeme uspořádat divadelní představení pro rodiny, přátelé a děti s PAS. O této události budete včas informováni. V dubnu 2018 je jako každý rok naplánován již třetí ročník benefičního Auti večeru.

Dne 1.září se konala ukázka celostní muzikoterapie pro zaměstnance sociálního odboru Královéhradeckého kraje. Cílem této hodiny bylo představit tuto metodu v praxi. Mohli si sami vyzkoušet, jak muzikoterapie probíhá. Celé dvě hodiny se jim věnoval muzikoterapeut Bc. Aleš Fuchs. V první části programu proběhla relaxace a každý z účastníků poslouchal tóny, různých hudebních nástrojů, které se při těchto metodách používají. V druhé části jim byli představeny nástroje, na které terapeut hrál, odkud pocházejí. Každý pak měl možnost vyjádřit svůj názor z vlastních pocitů během relaxace. Děkujeme všem, kteří se této akce zúčastnili. A poděkování patří i panu Stašovi, který nám poskytl nádherné akustické prostory ve vile adventistů sedmého dne. I touto cestou vás i vaše děti s PAS zvu do skupin na muzikoterapii, které se chytáme na podzim otevřít. Tyto skupiny budou pravidelně docházet na muzikoterapii a pod vedením zkušeného muzikoterapeuta se budou pravidelně setkávat. Pokud máte zájem nebo se chcete informovat o průběhu těchto skupin neváhejte se na nás obrátit. Na tel. 777 009 637 nebo na email: fuchs@kresadlohk.cz.

A v posledním bodě bych vás ráda poprosila o vaše vyjádření, zda byste uvítali naší organizaci na sociální síti Fecebook. Již dlouho o tom, uvažujeme, a tak budu ráda o váš názor a zda byste tyto stránky využívali. Vaše názory můžete zasílat na e-mail: wahle@kresadlohk.cz

Moc děkuji za přízeň a celý tým Křesadla HK vašim dětem přeje úspěšný školní rok 2017/2018.