Bc.Aleš Fuchs

 

Datum narození: 1979

Dosažené vzdělání:

2001 – 2005 Univerzita Hradec Králové (UHK), Pedagogická fakulta,
Sociální politika a sociální práce

2011-2014 Univerzita Palackého Olomouc (UPOL) – Filosofická
fakulta, Celostní muzikoterapie

 

Doplňující vzdělání:

2017 Rozvoj sociálních a komunikačních dovedností
U dětí a dospělých s AS a VFA (Nautis)

2010 Kurz pro pracovníky v sociálních službách se
zaměřením na terénní služby v sociálně vyloučených
lokalitách

2010 Zdravotnický kurz – pro pracovníky v sociálních
službách, problematika životního stylu v sociálně
vyloučených lokalitách

2005 Zdravotník zotavovacích akcí
kurz Červeného kříže: Zdravotník zotavovacích akcí

2005 Kurz Obtížné situace
Kurz Obtížné situace a intervence v nich

 

Praxe:

– Muzikoterapie (od 2011)
terapeut, lektor, umělec

– Romodrom o.s.
Terénní sociální pracovník ve
vyloučených lokalitách s romskou komunitou.

– Domov důchodců Nový Hradec Králové
Sociální pracovník, příjem a výběr nových klientů

– Komunitní centrum Salinger, Hradec Králové
kontaktní sociální pracovník v NZDM s romskou komunitou

– Základní speciální škola Chotouňská
asistent učitele v autistické třídě, vychovatel v družině

– Rytmus o.p.s
osobní asistent, integrace lidí s mentálním a kombinovaným
postižením do majoritní společnosti,

 

Zájmy:

muzikoterapie, hra na hudební nástroje, film a literatura, historie, cizí
jazyky, bojová umění, fitness, sport, cestování, zajímavá setkání se zajímavými lidmi.

 

http://aldaman.cz

 

Komentáře jsou zakázány.