Mgr. et Mgr. Zuzana Klimšová

Datum narození:

16. září 1987

Dosažené vzdělání:

Od 2015 Univerzita Palackého v Olomouci, Klinická psychologie, PhD.
2012 – 2014 Univerzita Palackého v Olomouci, Psychologie, Mgr.
2010 – 2013 Ostravská Univerzita v Ostravě, Filozofie, Mgr.
2009 – 2012 Univerzita Palackého v Olomouci, Psychologie, Bc.
2007 – 2010 Ostravská Univerzita v Ostravě, Základy společenských věd + Český jazyk a Literatura, Bc.
1999 – 2007 Gymnázium ve Slezské Ostravě

Doplňující vzdělání:

Od 2012 Dlouhodobý výcvik v integrativní psychoterapii (MUDr. Jan Kubánek, garantem PhDr. Svatopluk Morávek)
2012 – 2013 Psycholog ve zdravotnictví – Univerzita Palackého v Olomouci
2011 Aplikovaná diagnostika 1, 2 – Univerzita Palackého v Olomouci

Odborné stáže:

2013 Výzkumná stáž na Anglia Ruskin University, Cambridge, UK, katedra neuropsychologie, Prof. Peter Bright, Ph.D.
2013 Středisko výchovné péče, Opava
2013 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava-Zábřeh
2012 – 2013 Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba: Psychiatrie, Neurologie
2011 – 2013 Dílčí praxe v jednotlivých odděleních Psychiatrické nemocnice v Opavě

Konference:

2014 Aktivní účast na konferenci Partnerská síť s tématem Využití Testu Hanojské věže u českých a britských participantů

Pracovní zkušenosti:

Od 2014 Psycholog v Dětském diagnostickém ústavu v Hradci Králové
2010 – 2012 Dobrovolnická práce ve stacionáři SALOME v Bohumíně s dětmi s kombinovaným postižením
2009 Dobrovolnická práce v Hospici Sv. Lukáše v Ostravě-Výškovicích při Charitě Ostrava

Komentáře jsou zakázány.