Mgr. Eva Jarková

Datum narození:

11. ledna 1974

Dosažené vzdělání:

1992 – 1997 absolvent magisterského studia na fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, ( Mgr.) – speciální pedagogika, psychopedie, surdopedie, tělesná výchova s didaktikou, aplikovaná tělesná výchova

Doplňující vzdělání:

2014: Neodkladná péče o zraněné ve školách a školských zařízeních – Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje
– Screening poruch autistického spektra pomocí nástrojů CAST a CARS- NÚV
– Podpora zapojení žáků s PAS v kolektivu školní třídy- NÚV
– Odborný workshop pracovníků SPC pro PAS- ESF
– Setkání krajských koordinátorů péče o nadané a krajských koordinátorů péče o děti s PAS- NÚV
– Odborný workshop pracovníků SPC pro PAS k tvorbě katalogů podpůrných opatření pro žáky s PAS a s vybranými duševními poruchami a onemocněními – ESF
– Setkání krajských koordinátorů pro péči o děti s PAS- NÚV
2013: Supervize – nutnost nebo nadstandard v poradenské praxi?- RAMPS VIP III – Práce s rodinou v praxi poradenského pracovníka – RAMPS VIP III, Odborný workshop pracovníků SPC pro PAS k tvorbě katalogu podpůrných opatření pro žáky s PAS- ESF.
2012: Využití dotykových tabletů pro vzdělávání dětí se SVP – Spec. zákl. škola Poděbrady – Odborný seminář s workshopem pro poradenské pracovníky SPC – ESF
2011: Autismus- výchovně-vzdělávací strategie – ESF – Nácviky sociálních dovedností u dětí s AS – APLA Praha.
2010: Patopsychologie pro pedagogy – Školské zařízení pro DVPP Hradec Králové , Komunikace v zátěžových situacích – Školské zařízení pro DVPP Hradec Králové, Problémové chování u dětí s PAS – občanské sdružení APLA VČ
2009: Proškolení odborníků SPC pro potřeby uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky – IPPP, Psychiatrická problematika dětí a dospívajících – občanské sdružení APLA VČ, Struktura a strukturované úkoly pro děti s PAS – VKC Telč, Problematika diferenciální diagnostiky u PAS z pohledu psychiatra – VKC Telč, IPPP, Pervazivní vývojové poruchy – VKC Telč, IPPP.
2008: Posuzování kvality vzdělávání – Cesta od tradičního vyučování k efektivnímu učení – Zařízení pro DVPP a středisko služeb školám Středočeského kraje, Výchova, vzdělávání a péče o dospívající a dospělé občany s autismem v Irsku – občanské sdružení Autistik.
2007: Prevence stresu a pracovního vyhoření pro učitele – Centrum celoživotního vzdělávání Jezerka, Poruchy chování – Školské zařízení pro DVPP Hradec Králové, Problematika komunikace u osob s poruchou autistického spektra – APLA Praha,  Zákon o sociálních službách – VKC Telč, IPPP, Řešení vyzývavého chování u lidí s PAS – VKC Telč, IPPP, Integrace dětí s AS – VKC Telč, IPPP, Problémy klientů s AS v rodině – VKC Telč, IPPP.
2006: VOKS – Výměnný komunikační systém – IPPP, Osvědčení o dosažení uživatelských ICT znalostí a dovedností – ZŠ Habrmannova Hradec Králové.

Pracovní zkušenosti:

2006 – 2014: Speciální pedagog v SPC Hradec Králové při MŠ, Speciální základní škole a praktické, Krajský koordinátor pro autismus pro Královéhradecký kraj při SPC Hradec Králové

2012 – 2013: Vedoucí metodik pro SPC v Královéhradeckém kraji v celostátním projektu RAMPS VIP III.

2006 – 2009: Člen pracovní skupiny projektu “ Poradenské služby pro klienty s PAS“ při IPPP.

1997 -2000: Třídní učitel – MŠ, Speciální ZŠ a Praktická škola, Hradec Králové

Komentáře jsou zakázány.