Odborné sociální poradenství

Od 1. 1. 2017 v Křesadlo HK – Centrum pomoci lidem s PAS, z.ú. rozšiřuje nabídku registrovaných služeb.

Tato služba je určena pro rodiny s dětmi nad 7 let, které pečují o člena (dospělý nebo dítě) s autismem a je poskytována zdarma. Pokud Vašemu dítěti dosud nebyl autismus diagnostikován, jako potvrzení nám na schůzku přineste vyjádření odborníka (pediatr, SPC) o podezření na PAS. Služba Odborné sociální poradenství je poskytována zdarma.
Dle  § 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách tato služba poskytuje tyto činnosti:

  • Zprostředkování se společenským prostředím
  • Sociálně terapeutické činnosti
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Co od této služby můžete očekávat:

Dle konkrétního problému, který přicházíte řešit Vám náš tým jednotlivých odborníků (sociální pracovník, psycholog, speciální pedagog) poskytne návrh řešení, stanovíme možnost konzultací a poskytneme poradenství v problematických situacích a doprovázení v procesu změny.

Spolupráce je obvykle kratšího charakteru s možností řešení jednotlivých situací krok za krokem. Sociální pracovník s Vámi projedná Vaši situaci, stanoví cíl/cílový stav, ke kterému směřujeme, dále určí návrh termínů jednotlivých setkání s odborným pracovníkem. Individuálně sestavíme postup řešení a žadatel o službu odborného sociálního poradenství poté přechází k odbornému pracovníkovi.

Na první schůzku je vhodné se objednat e-mailem nebo telefonicky u sociální pracovnice. Na Vašem zvážení je, zda přijít i s osobou s PAS, protože první schůzka má informativní charakter a je našim úkolem se nejprve zorientovat v celé situaci s Vámi, jako se zákonným zástupcem.

Pokud je Váš potomek starší 15- ti let, má diagnostikovánu PAS a je motivován ke změně, na základě posouzení Vaší situace můžeme nabídnout přímo jemu službu sociální rehabilitace. Na rozdíl od odborného sociálního poradenství se zaměřuje na dlouhodobou spolupráci, nácvik sociálních a komunikačních dovedností a začlenění se do společnosti svých vrstevníků. Tato služba dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 §70 se zaměřuje na zvýšení samostatnosti a soběstačnosti v běžných činnostech a rozvoj stávajících schopností a dovedností.

Komentáře jsou zakázány.