Odborný seminář pro pracovníky sociálních odborů a pracovníky přímé péče II.

KŘESADLO HK za podpory Královéhradeckého kraje vás zve na II. blok odborného semináře

Specifika poruch autistického spektra aneb jak přistupovat k lidem s autismem

 

Kdy: 4.12.2015  

          9.00 – 9.30 hodin prezence        

          9.30 – 11.30 hodin seminář

 

Kde: zasedací místnost Karla Poláčka (P1.905), Krajský úřad, Pivovarské náměstí, Hradec Králové

Lektor: Mgr. Alexandra Bokůvková

Autismus je vážné zdravotní znevýhodnění. Jedním z nejvýraznějších symptomů je vážné narušení sociální interakce. Tito lidé mohou mít problémy s verbální, ale především neverbální komunikací, těžko chápou emoce, nedokáží správně vyjádřit své potřeby a mohou trpět úzkostí, která plyne právě z nesrozumitelnosti běžného života.  I tito lidé ale potřebují naplňovat své potřeby, proto přicházejí do středisek sociálních služeb i na sociální odbory úřadů, kde jsou jim poskytovány různé druhy podpory. Naším cílem je přiblížit zaměstnancům těchto služeb a úřadů vnímání a myšlení jedince s poruchou autistického spektra.

Druhá část semináře se zaměří především na komunikaci s člověkem s PAS a na různé problematické situace, které mohou vzniknout při setkání s člověkem s autismem. Probereme možné příčiny konfliktního chování jedince s PAS a prodiskutujeme důsledky nevhodných reakcí „zdravých“ lidí. Po ukončení této části přednášky by přítomní měli více vědět o možnostech, jak takovým komplikovaným situacím předcházet.

Uvítáme vaše dotazy a otevřeme diskuzi.