Odborný seminář pro pracovníky sociálních odborů

KŘESADLO HK za podpory Královéhradeckého kraje pořádá odborný seminář pro pracovníky sociálních odborů krajských, městských a obecních úřadů a pro pracovníky v sociálních službách, především v přímé péči I.

Téma semináře: Specifika poruch autistického spektra aneb jak přistupovat k lidem s autismem.

Seminář má za úkol přiblížit pracovníkům v sociálních službách nejen chování, ale i vnímání a prožívání jedinců s poruchami autistického spektra. Pochopení takto postižených lidí je předpokladem pro kvalitní a efektivní poskytování služeb. Od takového navyšování vzdělání zainteresovaných osob si v konečném důsledku slibujeme zlepšení kvality života mentálně postižených.

Přednášející: Mgr. Alexandra Bokůvková

Místo konání: Krajský úřad Královéhradeckého kraje,Pivovarské nám. 1245/2,500 03 Hradec Králové,Česká republika (zasedací místnost Albrechta z Valdštejna – P1.906)

V případě Vašeho zájmu prosíme potvrďte svoji účast na e-mail: info@kresadlohk.cz

Seminář je podpořen z dotace poskytnuté Královéhradeckým krajem. Z programu pro podporu činností, které navazují, kooperují, nebo rozšiřují sociální služby a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2015.