Poděkování studentům

U příležitosti Světového dne porozumění autismu a neformální akce Půlení farmaceutů se v úterý 26. března na půdě Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy uskutečnila odborná Přednáška o poruchách autistického spektra, na které se podílelo i Křesadlo HK. Přednášejícím nebyl nikdo jiný než psycholožka Mgr. Alexandra Bokůvková.

Po krátkém úvodu ze strany studentek si slovo vzala ředitelka organizace Irena Spiššáková, aby krátce představila naše poslání a činnosti, kterým se v rámci služeb věnujeme. Poté už započala samotná přednáška. Přednášející velice zajímavou a interaktivní formou studenty seznámila se základními informacemi a typy autismu, poté se zaměřila na praktické záležitosti – především jaký je život s diagnózou a jaké jsou možnosti „léčby“.

Na závěr bychom chtěli touto cestou znovu poděkovat všem studentům, že se v tak hojném počtu zúčastnili, ale především děkujeme všem, kteří přispěli na transparentní účet. Peníze budou využity na mediální kampaň, jejímž cílem je oslovit rodiny dětí a dospělých s PAS na území Královéhradeckého kraje a nabídnout jim tak pomoc a podporu při řešení jejich těžké životní situace. V celém Královéhradeckém kraji totiž existují stovky dětí a dospělých s poruchou PAS, kteří ani nevědí o možnosti využívání nějaké sociální služby. Díky této kampani bychom mohli pomoci více lidem, kteří to potřebují.

Pomáháte nám pomáhat, a na tom záleží.