Poskytujeme

Sociální rehabilitace – nácviky sociálních dovedností, zvládání stresových situací, předcházení agresivity. Vždy dle individuální potřeby klienta.

Navazující aktivity – individuální či skupinová podpora rodičů, partnerů, sourozenců. Pořádáme školení, přednášky, besedy pro laickou i odbornou veřejnost.

 

Komentáře jsou zakázány.