Proběhla první ukázka připravované Celostní muzikoterapie

  1. května 2017

         V Café a music bar Náplavka

V Café baru na Náplavce proběhl první prezentační program věnovaný muzikoterapii v Křesadle. V rámci našich navazujících služeb připravujeme nabídku muzikoterapeutických sezení pro vybrané klienty s PAS. Komponovaným dopolednem nás provázel Bc. Aleš Fuchs, muzikoterapeut a sociální pracovník Křesadla HK. Většinu návštěvníků tvořili žáci ze Speciální základní a praktické školy v Hradci Králové s učitelským doprovodem. Mezi příchozími bychom nalezli také zájemce o muzikoterapii z řad odborné veřejnosti.

Program začal praktickou ukázkou nástrojů, vzhledem k specifikám udržení pozornosti většiny přítomných žáků Speciální školy. Nejdříve jsme byli seznámeni s použitím muzikoterapeutických hudebních nástrojů.  Např. australské didgeridoo, bubny djembe, tibetské mísy a další přírodní nástroje. Počáteční vzájemné oťukávání terapeuta a jeho klientů probíhalo v přátelské atmosféře. Následoval koncert léčivé muzikoterapeutické hudby, který se nesl v duchu hudby přírodních národů. Od počátečního lehkého naladění přes rázné taneční rytmy bubnů a didgerida až k celkovému zklidnění a harmonii tibetských mís. Většina dětí reagovala aktivně, radovaly se a živě se zajímaly o jednotlivé zvuky a hudební nástroje. Reálné seznámení s muzikoterapií uteklo jako voda a děti se za doprovodu učitelek vydaly zpět do školy.

Nyní přišel čas pro teoretickou, odbornou část dopoledne. V rámci přednášky „Úvod do muzikoterapie“ jsme byli seznámeni s historií muzikoterapie a jejím posláním. Z této části nás zaujalo, že nejstarší zmínky o spojení hudby a medicíny pocházejí již ze Starého zákona, kde je popisováno, jak David léčil hrou na harfu deprese krále Saula. Program pokračoval výkladem o fungování muzikoterapie a jejích účincích na klienta. Dozvěděli jsme se také jak funguje metoda Celostní muzikoterapie, kterou náš muzikoterapeut pracuje. Zde stojí za zmínku, že Celostní muzikoterapii můžeme chápat jako universální terapeutický prostředek bez kontraindikací pro všechny potřebné z oblasti zdravotní a sociální. Naše organizace Křesadlo HK v současné době připravuje program pravidelných muzikoterapeutických sezení pro naše klienty s PAS (Poruchy Autistického spektra). Muzikoterapie bude probíhat 1/14 dní v menších skupinkách 5-6 klientů, nebo individuálně. Především podle zájmu klientů a odborné veřejnosti.