Průkaz osoby s PAS

Po potvrzení diagnózy PAS můžete požádat o vydání a potvrzení „Průkazu osoby s PAS“. Ten plní funkci prevence vzniku náročných situací, do kterých se osoby s PAS a jejich pečující osoby dostávají. Průkaz osoby s PAS je prostředkem rychlého jednoznačného prokázání diagnózy PAS jeho držitelem nebo doprovodem.
Oprávněnému žadateli jej může vydat a potvrdit registrující praktický lékař pro děti a dorost, praktický lékař pro dospělé, klinický psycholog pro děti nebo pro dospělé, pedopsychiatr či psychiatr.
Průkaz osoby s PAS je vydáván bezplatně.

Více info ZDE

Případně můžete o zaslání tohoto Průkazu osoby s PAS požádat na e-mailu organizace Za sklem o.s. Po vyplnění patřičných údajů Vám průkaz potvrdí jeden z výše uvedených odborníků (který zná diagnózu dítěte).

Odkaz ZDE