Základní sociální poradenství

Naše registrované sociální služby doplňujeme o základní sociální poradenství (dále jen ZSP). V rámci ZSP vám vyškolení pracovníci organizace Křesadlo HK poradí ohledně problémů, které vás momentálně trápí. Můžete se na nás obrátit telefonicky, e-mailem, kontaktním formulářem ZDE nebo osobně (kontakty ZDE).

Základní sociální poradenství se zajišťuje bezplatně v rozsahu těchto činností:
  • Poskytnutí základních informací směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby.
  • Poskytnutí informací o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob.
  • Poskytnutí informací o dalších formách pomoci, např. o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče, apod.
  • Poskytnutí informací o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb.
  • Poskytnutí informací o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů, směřujících k zabránění sociálnímu vyloučení a vzniku závislosti na službě.
  • Poskytnutí informací o možnostech podpory členů rodiny v případě, kdy se spolupodílejí při péči o člena rodiny.

(dle § 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a § 3 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách, v platném znění)

Forma poskytované služby:
  • ambulantní
  • terénní
Působnost služby:

Město Hradec Králové
Královéhradecký kraj

Odkaz na Registr poskytovatelů sociálních služeb ZDE