Seminář pro rodiče a blízké lidí s PAS

KŘESADLO HK za podpory Královéhradeckého kraje pořádá seminář pro rodiče a blízké lidí s PAS.

DÍTĚ S PAS A JEHO MOŽNÉ PROBLÉMOVÉ CHOVÁNÍ

lektor: PhDr. Kateřina Šrahůlková, PhD.

kdy: 20.11.2015

         9.00 – 11.30 hodin

místo konání: Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradecká 1231, 500 03 Hradec Králové

                             ZASEDACÍ MÍSTNOST (2.patro)

Obsah semináře vás stručně uvede do problematiky poruch autistického spektra a možných podob problémového chování u dětí s PAS. Budou vám představeny formy práce s vybranými druhy problémového chování. Důraz bude kladen na porozumění příčin tohoto chování a na možnosti, jak mu předcházet.

Velký prostor bude dán k diskuzi nad vašimi dotazy.

Přednáška bude přínosem pro rodiče všech dětí s PAS, a to dětí diagnostikovaných v poslední době i dříve.