Sociální rehabilitace

Základní činnosti při poskytování sociální rehabilitace zajišťujeme v rozsahu těchto úkonů:
  1.  Nácvik dovedností směřujících k samostatnosti (více zde)
  2.  Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (více zde)
  3.  Vzdělávací, výchovné a aktivizační činnosti (více zde)
  4.  Základní poradenství (více zde)
Metody práce s uživatelem

Uživateli sociální rehabilitace je poskytována sociální služba v souladu s jeho individuálním plánem, kde je též zaznamenáván průběh plnění cíle uživatele. Každý uživatel má svého „klíčového pracovníka“, s kterým si plánuje osobní cíle, na kterých společně pracují. V souladu s individuálním plánem jsou případně také uživateli zprostředkovány další odborné služby a služby návazné. Služba je poskytována ZDARMA.

Při formulování cíle s uživatelem je kladen důraz na význam cíle pro uživatele, jeho dosažitelnost (zda je objektivní), konkrétnost a postup při jeho plnění. Klíčový pracovník koordinuje průběh služby. Tento pracovník provádí písemné záznamy o kontaktech s uživateli a spolu s uživatelem průběžně provádí hodnocení a revizi individuálního plánu. Při stanovování cíle uživatele se vychází vždy ze svobodné vůle a přání uživatele služby.

Forma poskytované služby:
  • ambulantní
  • terénní
Působnost služby:

Město Hradec Králové
Královéhradecký kraj

Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram