Studentské hradecké dny sociální práce 2015

Univerzita Hradec Králové a Ústav sociální práce pořádají ve dnech 29. 9. –1. 10. 2015 Studentské hradecké dny sociální práce 2015.

KŘESADLO HK – Centrum pomoci lidem s PAS se spolupodílí na zajištění přednášky „Pracovní dispozice klientů s poruchou autistického spektra“

Dne: 30.9.2015 od 9:00 – 11:30 v učebně E3

Přednáška se zaměřuje na oblast problematiky začleňování osob s poruchami autistického spektra do pracovní sféry. Uvádí základní informace k poruchám autistického spektra a komplikace související s diagnózou a pracovním uplatnění osob s touto diagnózou.

Přednáší PhDr. Kateřina Šrahůlková PhD.

Celý program akce naleznete zde.

Tato přednáška je podpořena z dotace poskytnuté Královéhradeckým krajem. Z programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2015.