Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Nácviky zvládání úzkosti.

Nácviky zvládání agrese, impulzivity.

Upevňování motorických dovedností.

Nácviky rozpoznání vlastních i cizích emocí.

Nácviky vhodného pracovního chování.

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.