Vypisujeme výběrové řízení na pracovní pozici: Vedoucí služeb / Sociální pracovník

Křesadlo HK – Centrum pomoci lidem s PAS, z.ú.

Vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici:

Vedoucí služeb / Sociální pracovník

Služby Sociální rehabilitace, § 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

 Odborné sociální poradenství, § 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

a Navazující aktivity

Úvazek: 1

Kvalifikační požadavky:

 • Vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu (Zákon č.  561/2004 Sb., o  předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – školský zákon, ve znění zákona č.  383/2005 Sb.) v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost

nebo

 • Vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu (Zákon č.  111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších, ve znění pozdějších předpisů.).

Morální a osobnostní předpoklady:

 • Čistý trestní rejstřík
 • Zdravotní způsobilost
 • Schopnost vedení lidí a týmové spolupráce
 • Dobré komunikační schopnosti
 • Schopnost řešení konfliktů na pracovišti
 • Zodpovědný přístup a empatie
 • Schopnost samostatně řešit zadané úkoly

Další požadavky (např. praxe):

 • Znalost zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění a vyhlášky č. 505 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění
 • Práce s výpočetní technikou (MS Office, OS Windows, Google kalendář, Google disk, mobilní telefon)

 

 

Základní náplň práce (činnosti):

 • Zpracování metodických postupů a dokumentace týkající se vyjednání a  poskytování služby a dohled nad jejich dodržováním.
 • Vedení sociálních pracovníků a ostatních pracovníků, kteří poskytují přímou péči. Dodávat podklady k jejich hodnocení.
 • Poskytnutí základního sociálního poradenství
 • Vedení procesu vyjednání kontraktu, včetně informování o službě, zjištění nepříznivé sociální situace, vypracování 1. verze Individuálního plánu a příprava podkladů k uzavření smlouvy
 • Informování správce sítě sociálních služeb o nedostupnosti služby, kterou by žadatel potřeboval
 • Vedení případového procesu uživatele při řešení jeho NSS, včetně aktualizací a  revizí IP
 • Podílení se na tvorbě metodik
 • Správa dokumentace klientů
 • Svolání multidisciplinárního týmů pro řešení nepříznivé sociální situace

 

Nástup:

Dle dohody

Nástupní plat:

26.000,-

Kontakt:

Irena Spiššáková – ředitelka organizace

Mail.: spissakova@kresadlohk.cz

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.