Základní sociální poradenství

Základní sociální poradenství poskytujeme v rozsahu úkonů vycházejících z vyhlášky číslo 505/2006 Sb.,

  • poskytujeme informace napomáhající řešení nepříznivé sociální situace
  • poskytujeme informace o návazných službách a jiných formách pomoci v hmotné nouzi ( např. příspěvek na péči, příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí…)
  • poskytujeme informace o podpoře v nezaměstnanosti
  • poskytujeme informace o Vašich základních právech a povinnostech, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb