Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

  • Zprostředkování kontaktu s odbornými lékaři.
  • Nácviky respektování názorů jiných.
  • Nácviky používání městské hromadné dopravy.
  • Nácviky telefonování.
  • Poznávání různých způsobů odmítnutí – jejich nácviky.
  • Znalost písemného styku.