Úvod

Aktuality


Služba sociální rehabilitace je od ledna 2020 do června 2022 financována z Individuálního projektu v rámci Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VI.

Úvodní informace

Naše organizace byla založena, aby pomáhala rodinám pečujícím o člověka s autismem, ale i samotným lidem s autismem. PAS v žádné formě nikdo neumí vyléčit, nicméně můžeme zmírnit důsledky pro samotného člověka s touto diagnózou, ale i pro jeho okolí. Zároveň se snažíme rozšiřovat povědomí o této diagnóze mezi laickou i odbornou veřejnost. Obrátit se na nás mohou starší sedmi let věku; tedy:

  • osoba s diagnózou PAS (nebo s podezřením na ni);
  • osoba pečující o člověka s autismem (rodič, prarodič, sourozenec, pěstoun, opatrovník, partner atd.);
  • osoba, která je v kontaktu s člověkem s PAS (zaměstnavatel, kolega v práci, asistent, učitel, lékař atd.).

Poskytujeme dvě registrované služby, a to odborné sociální poradenství a sociální rehabilitaci. Tyto služby jsou zdarma.

  • Sociální rehabilitace je určena osobám od sedmi let věku s diagnózou PAS (nebo podezřením). Jedná se především o nácviky různých dovedností. Cílem je udržení již nabytých dovedností, ale i další rozvoj samostatnosti a soběstačnosti.
  • Odborné sociální poradenství je zde pro osoby s PAS (nebo podezřením) a pro osoby pečující o člověka s PAS. S našimi klienty probíráme témata jako zavedení náhradního komunikačního slovníku, nastavení denního režimu, předcházení nežádoucímu chování (agresivita, vulgarismy), sebepoškozování a jiné. Z pohledu komplexní péče o rodinu je tato služba stěžejní, neboť pomáhá vyrovnat se s diagnózou, umět s ní pracovat a dále správně rozpoznávat potřeby dítěte a dospělého s PAS.
  • Ruku v ruce s registrovanými službami přichází i základní sociální poradenství, které poskytují především naše sociální pracovnice. V rámci něj se nás můžete vyptat na další návazné organizace, systém sociálních dávek a tak podobně. Ovšem velké množství kontaktů je uvedeno ZDE, tak se podívejte, zda tam nenajdete, co hledáte. Nicméně i tak nás můžete kontaktovat, my vám vše rádi vysvětlíme.

Abychom doplnili a rozšířili naše registrované služby, poskytujeme i navazující aktivity. V rámci nich pořádáme rodičovské skupiny, připravujeme sourozenecké skupiny, každý týden se u nás schází hudební odpoledne a několikrát do roka pořádáme workshop, přednášku nebo jinou akci zaměřenou pro veřejnost. V neposlední řadě provádíme screening pro osoby ve věku 5 až 17 let s podezřením na PAS. Tyto služby jsou zpoplatněny dle platného ceníku služeb.